dilluns, 29 de desembre de 2008

Participació a les eleccions als Consells Escolars

La participació de mares i pares a les eleccions als consells escolars supera la mitjana catalana dels darrers comicis de 2006. En general, als tres centres públics de primària puja (26,6% entre tots), mentre que es manté la participació a l’IES amb un 5,44%, 2,54 punts més que la mitjana participativa catalana de mares i pares de fa dos anys. La participació dels altres col·lectius convocats, docents i personal administratiu ronda, el 90%.

Durant aquest mes de desembre es constituiran els consells electes amb la renovació de la meitat dels membres que s’ha triat ara.

El consell escolar és l’òrgan representatiu dels diferents sectors de cada centre. Entre les seves funcions, aprova el projecte educatiu i el de pressupost del centre, vetlla perquè el procés d’admissió d’alumnes es realitzi segons marca la llei, participa en la selecció del director o directora, revisar les sancions imposades a causa de conductes que afectin greument la convivència o proposa les directrius per a la col·laboració amb altres centres.

Participació de mares i pares per centres
docents a Sant Just Desvern (en %)

Marrecs -

58,00%

CEIP Montserrat -

36,00%

CEIP Montseny -

31,00%

Centre Pilot -

19,00%

CEIP Canigó -

13,00%

M. Sacramento -

10,00%

IES -

5,40%

[Font: Butlletí Municipal]


dijous, 18 de desembre de 2008

Cantada amb xocolata

L'AMPA va oferir ahir la tradicional xocolatada desprès de la magnífica cantada de nadales a càrrec dels alumnes de tots els nivells.
També vam poder comprovar el virtuosisme creatiu de les famílies aplicat a la decoració de l'arbre de nadal amb pots d'Actimel màgicament transmutats en petites obres d'art.
Un vespre inoblidable en el que la Cesca ens va anunciar - tot aprofitant una petita aturada tècnica - la imminència del trasllat al nou edifici. Sembla que se'ns gira feina...
Serveixi aquest escrit per a desitjar molt bones festes a famílies i educadors. I també per agrair l'esforç organitzatiu als mestres, a la direcció del centre i a la nostra vocal de celebracions.

dimecres, 10 de desembre de 2008

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA L’1 DE DESEMBRE DE 2008

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Carles Garcia, Anna Badia (vocal) Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Estat subvencions ja presentades i proposta per les noves
2. Situació del nen amb necessitats sanitàries especials
3. Xerrades dirigides als pares i mares
4. Loteria de Nadal
5. Estat socialització dels llibres de text
6. Festa de Nadal
7. Definir el regal que fa l’AMPA per Reis als nens i a les nenes
8. Consell Escolar. Resultats eleccions
9. Valoració de la nova web i bloc
10. Trasllat escola i festa de comiat i benvinguda
11. Millora xarxa informàtica. Inversió econòmica AMPA.
12. Festes de comiat i benvinguda de l’escola.

1. La senyora Lourdes Díaz explica l’estat de les subvencions: actualment resta pendent de justificar l’ajuda que es va sol·licitar a l’Ajuntament pel tema de la Coral i cal sol·licitar una nova ajuda a l’Ajuntament pel concepte que es decideixi. Esperem a la reunió que tindrem amb el Lluís Monfort, regidor de l’Ajuntament, per aclarir alguns temes relacionats amb les subvencions.

2. L’Ajuntament ha concedit i pagat l’ajuda puntual que es va sol·licitar per atendre les necessitats sanitàries especials d’un alumne de l’escola. La Inspecció del Departament d’Educació continua fent les gestions necessàries per concedir una ajuda permanent per aquest cas.

3. La senyora Mar Moragas explica que es pot sol·licitar que vinguin a l’escola a fer una xerrada sobre videojocs. Es discuteix si val la pena sol·licitar per la poca afluència en les darreres xerrades. Més endavant es tornarà a parlar del tema i es decidirà.

La jornada de formació que es considera molt interessant és la de Primers Auxilis, dirigida a mestres, pares i mares. S’acorda mirar la possibilitat de fer-la.

4. La senyora Anna Badia comenta que la venda de la loteria ha anat molt bé, i que sembla que ja no queda cap talonari per vendre. Les delegades estan tornant els justificants dels ingressos dels diners corresponents a la loteria.

5. El senyor Ferran Jané explica que queda pendent una reunió amb la directora de l’escola per fer el tancament de l’any. En aquesta reunió s’aclariran diferents aspectes com: despeses, definir tasques i pagaments, ajudes, etc.

6. La senyora Maria Flores s’ha encarregat de l’organització de la festa de Nadal, ha llogat les olles per la xocolatada, ha parlar amb les cuineres, buscarà els/les voluntàries per servir la xocolata. Aquest any es farà fora i la xocolata es servirà en diferents punts.

Pel que fa a les fotografies, acordem fer-les com sempre i ja decidirem si es fa CD amb el recull de totes les festes de l’any, o bé fem com el curs anterior i es porten a la botiga i que els pares i mares les encarreguin allà. Ho comentarem amb la senyora Pilar Carrascal que ens fa les fotografies.

La decoració de l’arbre està en marxa i ja s’ha demanat la col·laboració de les famílies. Aquest any decorem amb actimels.

7. Aquest curs s’ha considerat millor fer un regal conjunt per la classe en comptes d’un individual. S’acorda parlar amb la directora de l’escola que ens passi una llista amb els regals que considera més adients per cada classe.

8. La constitució del nou Consell Escolar queda de la següent manera:


9. La valoració de la nova web i del bloc és molt positiva. En tot cas el que hauríem de fer és més publicitat perquè s’apunti més gent. Hi ha diferent idees: posar notes a les motxilles, fer un cartell a la porta, quan fem la xocolatada posar un projector amb l’adreça web i el bloc, etc...

10. La senyora Silvia Quintanilla explica com va anar el darrer Consell Escolar. Es va tractar, entre altres temes, del trasllat de l’escola. En la darrera visita que es va fer a l’obra es van confirmar unes mancances que s’han de solucionar abans del trasllat. També es va parlar de les necessitats de l’escola, per fer efectiu el trasllat: espais per fer classe als nens i a les nenes mentre s’està fent el trasllat, etc.

Tots els membres del Consell estan d’acord que el trasllat no es pot dur a terme si no es compleixen els requeriments que han fet l’escola i l’Ajuntament. A aquests efectes s’ha creat una comissió, dins del Consell Escolar, formada per representants de tots els sectors.

11. El senyor Carles García explica les millores que caldria fer en la xarxa informàtica, entre d’altres: augmentar la dotació de l’escola amb equips fixes i portàtils, per tal que, a part de la classes d’informàtica, estiguessin dotades totes les aules, fer més instal·lacions internet (una per cada classe), etc.

La idea és poder arribar en un futur a tenir aquesta dotació, però abans hem de treballar per fer una valoració dels costos, per consensuar amb l’escola les necessitats reals, etc. Quan treballem aquests aspectes l’AMPA haurà de decidir quina ajuda econòmica aporta. També, i tal com s’ha explicat en el punt 1 d’aquesta acta, l’Ajuntament concedeix ajudes per diferents projectes, acordem doncs estudiar, conjuntament amb el regidor, el projecte de millora de la xarxa informàtica.

12. Pel que fa a la festa de comiat i/o benvinguda, l’escola ens ha traslladat diferents idees, com fer una trobada/esmorzar d’antics alumnes, fer un cercavila de l’escola antiga a la nova, etc.

Per part de l’AMPA es valora positivament aquestes idees però també s’aporta unes altres com fer una festa de benvinguda en horari festiu, etc. A aquests efectes, en la darrera assemblea de pares i mares, es va crear una comissió de la que formen part la senyora Anna Badia, el senyor Oscar Hanrath i la senyora Pilar (mare Magí P3).

Finalitza la reunió a les 00’30 hores.

dilluns, 17 de novembre de 2008

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 3 DE NOVEMBRE DE 2008

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Oscar Hanrath, Pilar Carrascal (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Carles García, Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Festa de sisè
2. Web de l’escola
3. Pla d’emergència
4. Loteria
5. Festa Nadal
6. Altres

1.Assisteixen a la reunió una representació de pares de sisè per tractar el tema de la festa de fi de curs. S’acorda que demanin pressupostos de les diferents opcions de sopar i que tornarem a parlar més endavant. En conclusió els pares i mares de sisè organitzaran la festa de fi de curs. L’AMPA col.laborarà amb el suport que calgui i econòmicament, sempre que el pressupost sigui raonable i a preus accessibles per a tothom. Es paga la música, els menús de les mestres i nens de sisè, com fins ara s’ha fet, ja que la festa és per tota l’escola.

2. El Carles García explica que la web i el blog estan en marxa. Tothom manifesta la seva satisfacció al respecte, ja que és una eina de comunicació molt important entre l’AMPA i els pares i mares de l’escola, perquè facilita les comunicacions, enquestes, etc...

En relació aquest tema s’ha de tenir en compte el següent:

  • Comunicar als pares i mares, amb una nota a les motxilles i amb un cartell a la porta, que la web i el blog estan en marxa. A la nota hi haurà un espai a omplir, on els pares que ho vulguin podran escriure el seu mail per després tenir contacte amb ells.

  • Manteniment de la pàgina i del blog i respostes als correus. En principi el Carles García s’encarregarà d’aquesta funció. Sorgeix l’idea, que aprofitant el trasllat i les noves instal.lacions, es podria posar un punt d’informació de l’AMPA. Els pares i mares, mitjançant un equip informàtic, podrien consultar la web i el blog.
S’aclareix que, en cap cas, les notes per fer comunicacions desapareixeran.

3. Pel que fa al pla d’emergència es comenta que s’hauria de mirar si ja està fet per l’escola nova i quina és la normativa al respecte. Quan es trobi es penjarà a la web.

4. La loteria ja està comprada només resta repartir-la a les delegades de curs. Es farà el més aviat possible. Es penjarà el número a la web.

5. Per la festa de Nadal l’AMPA, com sempre, col.labora amb l’arbre de Nadal i la xocolatada. El guarniment de l’arbre de Nadal sempre és una tasca que fan els nens i nenes de l’escola, aquest any suggerirem a l’escola que es podrien decorar pots d’actimel.

6. Altres temes que s’han tractat:
  • Passar als pares i mares una còpia de l’acta de l’Assamblea ordinària, i publicar a la web.

  • Demanar la llista de delegades dels cursos i penjar-la a la web.

  • Comentar en la propera reunió de l’AMPA amb el senyor Lluis Monfort de l’ajuntament, les ajudes econòmiques que ens poden atorgar: per la coral, trasllat i festa de comiat i benvinguda, etc...
La propera reunió serà el dilluns 1 de desembre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 23:30 hores.

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 13 D’OCTUBRE DE 2008

(Nota: aquesta acta és prèvia a l'existència del bloc)

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Anna Badia (vocal), Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Valoració festa P3 i previsió altres festivitats
2. Sociabilització de llibres
3. Valoració activitats extraescolars
4. Altres

1. La valoració de la festa de P3 és positiva, va anar bé i sense cap incidència.

Es comenta que per preparar la festa de 6è, que es fa al final de curs, cal parlar amb els pares i mares interessats. Així doncs, es queda en fer una notificació convidant-los a assistir a la propera reunió de l’AMPA i així començar a organitzar la festa. També es comentarà a l’assemblea.

Es parla que a l’assemblea es poden demanar voluntaris per l’organització de la festa del trasllat.

2. Pel que fa a la sociabilització de llibres, el senyor Ferran Jané comenta que la direcció del centre ha demanat a la comissió de sociabilitació de llibres que en el proper Consell Escolar s’expliqui la part econòmica: quotes, estalvi, etc.. La petició es produeix per les queixes d’alguns pares i mares que pensen que l’estalvi és poc. La Junta manifesta la seva satisfacció per la feina feta per la comissió, i creu que qualsevol estalvi és positiu a més de el gran valor educatiu que representa la sociabilització dels llibres.

3. Les activitats extraescolars han començat sense cap incidència important. A l’activitat de teatre només assisteixen 5 nens, per tant d’aquí un temps s’haurà de tornar a plantejar la viabilitat d’aquesta activitat.

4. Es comenta que s’hauria d’encarregar la loteria de Nadal, i la senyora Anna Badia s’ofereix per fer les gestions necessàries.

S’acorden els temes a tractar a l’assemblea del proper 15 d’octubre i seran els següents: presentació dels membres, explicació de les tasques i objectius de l’AMPA, estat de comptes, explicació comissió sociabilització de llibres, altres.

La propera reunió serà el dilluns 3 de novembre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 23:30 hores.

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 22 DE SETEMBRE DE 2008

(Nota: aquesta acta és prèvia a l'existència del bloc.)

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Oscar Hanrath, Ferran Jané (comissió llibres), Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Sociabilització llibres de text
2. Altres temes a tractar
3. Estat de les subvencions
4. Activitats extraescolars

1. El senyor Ferran Jané explica que les quotes passades a les famílies al mes de juliol s’han cobrat i que aquesta tasca ha estat un esforç per part de l’administrativa de l’escola. Les quotes cobrades es van ingressar, excepcionalment, al compte de l’AMPA.

Els llibres de text estaven a punt per a l’inici de curs sense cap incidència. Els nens i les nenes han folrat els llibres, alguns llibres s’han quedat sense folre però ja s’ha fet la comanda.
Es comenta que la sociabilització dels llibres de text ha tingut molt bona acollida per part de les famílies de l’escola. Només hi ha 7 famílies que no s’han adherit al projecte.

S’acorda que a la propera reunió de la Junta es revisaran els comptes, per tal de revisar els rebuts retornats i el total que s’ha de transferir al compte corrent que tenim obert expressament per als llibres de text.

La subvenció que rebem de la Generalitat per aquest concepte ha estat aprovada i l’import és el doble que el curs passat.

L’ajuntament de Sant Just també donarà un ajuda per a la sociabilització de llibres a l’escoles.

2. Es decideix que quan l’escola ens comuniqui els dies de les reunions d’inici de curs amb els pares i mares, assistirem com a representants de l’AMPA només als cursos següents: P3, P4, P5, 1r i 2n.

S’acorda que l’Assemblea Ordinària serà el dia 15 d’octubre a les 21:15 en primera convocatòria i a les 21:30 hores en segona convocatòria.

Es fixa el dia per a la festa de benvinguda als nens i nenes de P3; serà el dissabte 11 d’octubre.
La senyora Sònia San José ens explica que la directora de l’escola li ha comentat que no hi ha motxilles per vendre. Es veu que hi ha algun problema amb el proveïdor. S’està mirant de canviar el proveïdor.

La senyora Sònia San José, com a mare i membre de l’AMPA, exposa el cas del seu fill Dídac, alumne de P3:
El Dídac pateix diabetis, per tant té necessitats sanitàries que ja es van exposar en el seu dia a la direcció del centre i al claustre.
La senyora Sònia San José i la directora del centre es van posar en contacte amb el departament d’educació perquè enviessin una persona que tingués cura del Dídac o que formés els professionals de l’escola que estan en contacte amb el nen.
Finalment, el departament d’educació no ha pogut enviar la persona amb el perfil professional que es requereix.
Per tant, la família del Dídac ha d’assumir durant un temps el cost d’una professional. Per això la família demana ajuda econòmica a l’ajuntament i a l’AMPA.
Per part de la junta de l’AMPA no hi ha cap inconvenient i s’acorda exposar els fets a la propera assemblea de pares i mares que serà el dia 15 d’octubre.
Es farà un escrit al departament d’educació, amb la documentació necessària, per exposar els fets i reclamar una ajuda.
Es comenta que les obres a l’escola nova avancen ràpidament, i que properament la Junta podrà visitar-la.

3. Es revisa l’estat de les subvencions:

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part de l’ajuntament, en concepte de Coral per al curs 2007-2008 està concedida. Import 700 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part de l’ajuntament, en concepte d’extraescolars per al curs 2007-2008 està concedida. Import 3.780 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part del departament d’educació, en concepte de servei d’acollida matinal per al curs 2007-2008 està concedida. Import 2.083,40 euros, dels quals 729,40 ja han estat abonats i falta per ingressar 1.354 euros. L’ajuda corresponent al curs 2008-2009, ha estat concedida. Import 2.129, 80 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part del departament d’educació, en concepte d’escoles obertes al juny i/o setembre any 2008 està concedida. Import 960 euros. Encara no està ingressada.

4. Pel que fa a les activitats extraescolars es revisen els preus i la demanda d’assistència i s’acorda mantenir el preu de les activitats.

La propera reunió serà el dilluns 6 d’octubre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 24:00 hores

dimarts, 11 de novembre de 2008

Entre Línies


El proper dilluns 17, el programa “ENTRE LÍNIES” de tv3 emetrà un reportatge sobre un alumne de la classe de P3 amb diabetis i de com s’afronta aquesta problemàtica des de l’àmbit escolar.

Loteria de Nadal

Podreu suportar que totes les famílies del cole siguin multimilionàries menys la vostra?

Les delegades de cada curs ja disposen dels talonaris amb la Loteria de Nadal. El número és el

80.375

Cada participació val 5,00€, dels quals el comprador juga 4,20€ i la resta, 0,80€, queda com a donatiu a l'AMPA.

Afanyeu-vos que s'exhaureix molt ràpidament!

dimarts, 4 de novembre de 2008

Acta assemblea ordinària


Sant Just Desvern a quinze d’octubre de 2008

Reunits en assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Montserrat en els locals de l’escola en primera convocatòria a les 21:15 amb la presència de 35 membres de l’AMPA amb el següent ordre del dia:

• Explicació dels estatuts
• Presentació de les funcions del AMPA i la seva junta
• Lectura de l’acta de l’assemblea anterior
• Presentació de l’estat de comptes
• Presentació de l’estat del projecte de socialització de llibres
• Presentació a l’assemblea dels darrers acords de la junta
• Proposta d’activitats a organitzar al llarg del curs
• Proposta d’objectius per a aquest curs

Després d’haver renovat els estatuts de l’AMPA per a adequar-los al nou marc legal, se’n presenten a l’assemblea els punts principals: essència de l’associació, obligacions i funcions dels membres de la junta, i drets i deures dels socis. També es recorda als assistents que els estatuts es poden consultar a l’escola.

La Sònia fa una acurada presentació del rol de l’AMPA en la vida escolar i del paper que hi té la junta.

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea anterior. De fet, de les actes de les dues assemblees anteriors: de l’ordinària del mes d’octubre i de l’extraordinària del mes de novembre.

Seguidament, la Mar presenta l’estat de comptes i el pressupost d’aqust curs. En aquest punt, el públic formula algunes preguntes sobre el preu del casalet del curs passat, sobre les activitats i les despeses relacionades amb el trasllat i sobre la partida que es reserva per a la possible col·laboració en la compra de material per a l’escola que són degudament respostes.

En Ferran distribueix uns informes de l’actuació de la comissió de socialització de llibres i ens explica la situació actual del projecte deprés que l’escola hagi decidit ser escola recicladora, cosa que ha comportat que tots els alumnes (excepte aquells que expressament han demanat quedar-ne al marge) s’hi incorporin. Per començar, ens explica la manera com repercuteixen les subvencions en les quotes i la manera com s’han calculat aquestes per tal de fer-nos conscientes de l’estalvi que comporten. Es comenta la necessitat de reduir el material fungible que utilitzen els alumnes, cosa que la junta es compromet a traslladar al claustre de l’escola (que és qui en té la responsabilitat).

Es resumeixen els darrers acords de la junta, alguns dels quals ja han estat
comentats en presentar el pressupost del curs:

• Preveure una partida econòmica per atendre els alumnes amb necessitats especials.
• Preveure una partida econòmica per a l’adquisició de material per al nou centre (caldrà esperar a veure els espais d’acolliment per poder concretar la partida).
• Delegar l’organització d’algunes festes escolars:
  1. Benvinguda P3. S’encarregaria la resta d’educació infantil
  2. Comiat 6è. S’encarregaria el curs de 6è.

El torn de precs i preguntes s’obre amb una pregunta oberta als assistents. Es demana que es valori el casal d’estiu, tot i que es comenta que properament es passarà per les carteres dels alumnes una nota demanat aquesta valoració. Els organitzadors del casal ja van demanar aquesta valoració en acabar la seva feina, però l’AMPA necessita tenir dades per a presentar-les a les reunions de l’ajuntament, ja que aquest any el casal s’ha organitzat en conjunt per les tres
AMPA del poble. Les diferents respostes coincideixen en què els alumnes més grans s’avorreixen.

Per part dels assistents se suggereix revisar el format de la festa de Carnestoltes: un sol format no pot satisfer les espectatives de tots els grups d’edats.

Torna a aparèixer el tema de la comunicació i sorgeixen diferents suggeriments: crear un bloc, fer una llista de correu, revitalitzar la web, crear un fòrum... Es pren nota de tots els suggeriments i dels noms de qui els pot engegar per valorar-los adequadament.

Al mateix temps, se suggereix d'afegir al resum de l’acta que es posarà a les carteres un full perquè els pares que vulguin anotin la seva adreça de correu electrònic.

Se suggereix que al més aviat possible es posi a les carteres el calendari de festes de tot el curs perquè tothom estigui assabentat amb temps.

Finalment, es presenten els objectius que s’ha marcat la junta com a imprescindibles per a aquest curs:

• Crear una comissió per a organitzar els actes relacionats amb el trasllat de l’escola
• Consolidar les tradicions

Pel que fa a la comissió ja es presenta una primera tanda de pares i mares voluntaris.
S’aixeca la sessió a les 23:15 hores.

divendres, 24 d’octubre de 2008

Presentació

Aquest és el nou espai de comunicació de l'AMPA del CEIP Montserrat de Sant Just Desvern.
Si us voleu posar en contacte amb l'AMPA, només heu d'escriure un e-mail a aquesta adreça:

amparrat@gmail.com

Si el que voleu és comentar un comunicat en concret, feu servir l'enllaç "#COMENTARIS" del final de cada comunicat i així tothom podrà veure l'esmena. Esperem que sigui de utilitat per a tots.
L'enllaç al bloc és: http://amparrat.blogspot.com/
En aquesta pàgina aniran apareixent tots els comunicats de l'AMPA als seus associats. Consulteu-la amb freqüència o, molt millor, feu servir un lector rss per tal d'estar informats cada vegada que s'actualitza.
En la columna de la dreta trobareu sempre el calendari d'activitats de l'AMPA en format d'agenda. També el podeu consultar en altres formats accedint directament a la seva adreça web fixa: