dilluns, 17 de novembre de 2008

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 3 DE NOVEMBRE DE 2008

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Oscar Hanrath, Pilar Carrascal (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Carles García, Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Festa de sisè
2. Web de l’escola
3. Pla d’emergència
4. Loteria
5. Festa Nadal
6. Altres

1.Assisteixen a la reunió una representació de pares de sisè per tractar el tema de la festa de fi de curs. S’acorda que demanin pressupostos de les diferents opcions de sopar i que tornarem a parlar més endavant. En conclusió els pares i mares de sisè organitzaran la festa de fi de curs. L’AMPA col.laborarà amb el suport que calgui i econòmicament, sempre que el pressupost sigui raonable i a preus accessibles per a tothom. Es paga la música, els menús de les mestres i nens de sisè, com fins ara s’ha fet, ja que la festa és per tota l’escola.

2. El Carles García explica que la web i el blog estan en marxa. Tothom manifesta la seva satisfacció al respecte, ja que és una eina de comunicació molt important entre l’AMPA i els pares i mares de l’escola, perquè facilita les comunicacions, enquestes, etc...

En relació aquest tema s’ha de tenir en compte el següent:

  • Comunicar als pares i mares, amb una nota a les motxilles i amb un cartell a la porta, que la web i el blog estan en marxa. A la nota hi haurà un espai a omplir, on els pares que ho vulguin podran escriure el seu mail per després tenir contacte amb ells.

  • Manteniment de la pàgina i del blog i respostes als correus. En principi el Carles García s’encarregarà d’aquesta funció. Sorgeix l’idea, que aprofitant el trasllat i les noves instal.lacions, es podria posar un punt d’informació de l’AMPA. Els pares i mares, mitjançant un equip informàtic, podrien consultar la web i el blog.
S’aclareix que, en cap cas, les notes per fer comunicacions desapareixeran.

3. Pel que fa al pla d’emergència es comenta que s’hauria de mirar si ja està fet per l’escola nova i quina és la normativa al respecte. Quan es trobi es penjarà a la web.

4. La loteria ja està comprada només resta repartir-la a les delegades de curs. Es farà el més aviat possible. Es penjarà el número a la web.

5. Per la festa de Nadal l’AMPA, com sempre, col.labora amb l’arbre de Nadal i la xocolatada. El guarniment de l’arbre de Nadal sempre és una tasca que fan els nens i nenes de l’escola, aquest any suggerirem a l’escola que es podrien decorar pots d’actimel.

6. Altres temes que s’han tractat:
  • Passar als pares i mares una còpia de l’acta de l’Assamblea ordinària, i publicar a la web.

  • Demanar la llista de delegades dels cursos i penjar-la a la web.

  • Comentar en la propera reunió de l’AMPA amb el senyor Lluis Monfort de l’ajuntament, les ajudes econòmiques que ens poden atorgar: per la coral, trasllat i festa de comiat i benvinguda, etc...
La propera reunió serà el dilluns 1 de desembre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 23:30 hores.

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 13 D’OCTUBRE DE 2008

(Nota: aquesta acta és prèvia a l'existència del bloc)

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Anna Badia (vocal), Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Valoració festa P3 i previsió altres festivitats
2. Sociabilització de llibres
3. Valoració activitats extraescolars
4. Altres

1. La valoració de la festa de P3 és positiva, va anar bé i sense cap incidència.

Es comenta que per preparar la festa de 6è, que es fa al final de curs, cal parlar amb els pares i mares interessats. Així doncs, es queda en fer una notificació convidant-los a assistir a la propera reunió de l’AMPA i així començar a organitzar la festa. També es comentarà a l’assemblea.

Es parla que a l’assemblea es poden demanar voluntaris per l’organització de la festa del trasllat.

2. Pel que fa a la sociabilització de llibres, el senyor Ferran Jané comenta que la direcció del centre ha demanat a la comissió de sociabilitació de llibres que en el proper Consell Escolar s’expliqui la part econòmica: quotes, estalvi, etc.. La petició es produeix per les queixes d’alguns pares i mares que pensen que l’estalvi és poc. La Junta manifesta la seva satisfacció per la feina feta per la comissió, i creu que qualsevol estalvi és positiu a més de el gran valor educatiu que representa la sociabilització dels llibres.

3. Les activitats extraescolars han començat sense cap incidència important. A l’activitat de teatre només assisteixen 5 nens, per tant d’aquí un temps s’haurà de tornar a plantejar la viabilitat d’aquesta activitat.

4. Es comenta que s’hauria d’encarregar la loteria de Nadal, i la senyora Anna Badia s’ofereix per fer les gestions necessàries.

S’acorden els temes a tractar a l’assemblea del proper 15 d’octubre i seran els següents: presentació dels membres, explicació de les tasques i objectius de l’AMPA, estat de comptes, explicació comissió sociabilització de llibres, altres.

La propera reunió serà el dilluns 3 de novembre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 23:30 hores.

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA EL 22 DE SETEMBRE DE 2008

(Nota: aquesta acta és prèvia a l'existència del bloc.)

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Oscar Hanrath, Ferran Jané (comissió llibres), Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Sociabilització llibres de text
2. Altres temes a tractar
3. Estat de les subvencions
4. Activitats extraescolars

1. El senyor Ferran Jané explica que les quotes passades a les famílies al mes de juliol s’han cobrat i que aquesta tasca ha estat un esforç per part de l’administrativa de l’escola. Les quotes cobrades es van ingressar, excepcionalment, al compte de l’AMPA.

Els llibres de text estaven a punt per a l’inici de curs sense cap incidència. Els nens i les nenes han folrat els llibres, alguns llibres s’han quedat sense folre però ja s’ha fet la comanda.
Es comenta que la sociabilització dels llibres de text ha tingut molt bona acollida per part de les famílies de l’escola. Només hi ha 7 famílies que no s’han adherit al projecte.

S’acorda que a la propera reunió de la Junta es revisaran els comptes, per tal de revisar els rebuts retornats i el total que s’ha de transferir al compte corrent que tenim obert expressament per als llibres de text.

La subvenció que rebem de la Generalitat per aquest concepte ha estat aprovada i l’import és el doble que el curs passat.

L’ajuntament de Sant Just també donarà un ajuda per a la sociabilització de llibres a l’escoles.

2. Es decideix que quan l’escola ens comuniqui els dies de les reunions d’inici de curs amb els pares i mares, assistirem com a representants de l’AMPA només als cursos següents: P3, P4, P5, 1r i 2n.

S’acorda que l’Assemblea Ordinària serà el dia 15 d’octubre a les 21:15 en primera convocatòria i a les 21:30 hores en segona convocatòria.

Es fixa el dia per a la festa de benvinguda als nens i nenes de P3; serà el dissabte 11 d’octubre.
La senyora Sònia San José ens explica que la directora de l’escola li ha comentat que no hi ha motxilles per vendre. Es veu que hi ha algun problema amb el proveïdor. S’està mirant de canviar el proveïdor.

La senyora Sònia San José, com a mare i membre de l’AMPA, exposa el cas del seu fill Dídac, alumne de P3:
El Dídac pateix diabetis, per tant té necessitats sanitàries que ja es van exposar en el seu dia a la direcció del centre i al claustre.
La senyora Sònia San José i la directora del centre es van posar en contacte amb el departament d’educació perquè enviessin una persona que tingués cura del Dídac o que formés els professionals de l’escola que estan en contacte amb el nen.
Finalment, el departament d’educació no ha pogut enviar la persona amb el perfil professional que es requereix.
Per tant, la família del Dídac ha d’assumir durant un temps el cost d’una professional. Per això la família demana ajuda econòmica a l’ajuntament i a l’AMPA.
Per part de la junta de l’AMPA no hi ha cap inconvenient i s’acorda exposar els fets a la propera assemblea de pares i mares que serà el dia 15 d’octubre.
Es farà un escrit al departament d’educació, amb la documentació necessària, per exposar els fets i reclamar una ajuda.
Es comenta que les obres a l’escola nova avancen ràpidament, i que properament la Junta podrà visitar-la.

3. Es revisa l’estat de les subvencions:

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part de l’ajuntament, en concepte de Coral per al curs 2007-2008 està concedida. Import 700 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part de l’ajuntament, en concepte d’extraescolars per al curs 2007-2008 està concedida. Import 3.780 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part del departament d’educació, en concepte de servei d’acollida matinal per al curs 2007-2008 està concedida. Import 2.083,40 euros, dels quals 729,40 ja han estat abonats i falta per ingressar 1.354 euros. L’ajuda corresponent al curs 2008-2009, ha estat concedida. Import 2.129, 80 euros. Encara no està ingressada.

-L’ajuda econòmica que l’escola rep, per part del departament d’educació, en concepte d’escoles obertes al juny i/o setembre any 2008 està concedida. Import 960 euros. Encara no està ingressada.

4. Pel que fa a les activitats extraescolars es revisen els preus i la demanda d’assistència i s’acorda mantenir el preu de les activitats.

La propera reunió serà el dilluns 6 d’octubre a les 21:30 hores.

Finalitza la reunió a les 24:00 hores

dimarts, 11 de novembre de 2008

Entre Línies


El proper dilluns 17, el programa “ENTRE LÍNIES” de tv3 emetrà un reportatge sobre un alumne de la classe de P3 amb diabetis i de com s’afronta aquesta problemàtica des de l’àmbit escolar.

Loteria de Nadal

Podreu suportar que totes les famílies del cole siguin multimilionàries menys la vostra?

Les delegades de cada curs ja disposen dels talonaris amb la Loteria de Nadal. El número és el

80.375

Cada participació val 5,00€, dels quals el comprador juga 4,20€ i la resta, 0,80€, queda com a donatiu a l'AMPA.

Afanyeu-vos que s'exhaureix molt ràpidament!

dimarts, 4 de novembre de 2008

Acta assemblea ordinària


Sant Just Desvern a quinze d’octubre de 2008

Reunits en assemblea ordinària de l’AMPA del CEIP Montserrat en els locals de l’escola en primera convocatòria a les 21:15 amb la presència de 35 membres de l’AMPA amb el següent ordre del dia:

• Explicació dels estatuts
• Presentació de les funcions del AMPA i la seva junta
• Lectura de l’acta de l’assemblea anterior
• Presentació de l’estat de comptes
• Presentació de l’estat del projecte de socialització de llibres
• Presentació a l’assemblea dels darrers acords de la junta
• Proposta d’activitats a organitzar al llarg del curs
• Proposta d’objectius per a aquest curs

Després d’haver renovat els estatuts de l’AMPA per a adequar-los al nou marc legal, se’n presenten a l’assemblea els punts principals: essència de l’associació, obligacions i funcions dels membres de la junta, i drets i deures dels socis. També es recorda als assistents que els estatuts es poden consultar a l’escola.

La Sònia fa una acurada presentació del rol de l’AMPA en la vida escolar i del paper que hi té la junta.

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemblea anterior. De fet, de les actes de les dues assemblees anteriors: de l’ordinària del mes d’octubre i de l’extraordinària del mes de novembre.

Seguidament, la Mar presenta l’estat de comptes i el pressupost d’aqust curs. En aquest punt, el públic formula algunes preguntes sobre el preu del casalet del curs passat, sobre les activitats i les despeses relacionades amb el trasllat i sobre la partida que es reserva per a la possible col·laboració en la compra de material per a l’escola que són degudament respostes.

En Ferran distribueix uns informes de l’actuació de la comissió de socialització de llibres i ens explica la situació actual del projecte deprés que l’escola hagi decidit ser escola recicladora, cosa que ha comportat que tots els alumnes (excepte aquells que expressament han demanat quedar-ne al marge) s’hi incorporin. Per començar, ens explica la manera com repercuteixen les subvencions en les quotes i la manera com s’han calculat aquestes per tal de fer-nos conscientes de l’estalvi que comporten. Es comenta la necessitat de reduir el material fungible que utilitzen els alumnes, cosa que la junta es compromet a traslladar al claustre de l’escola (que és qui en té la responsabilitat).

Es resumeixen els darrers acords de la junta, alguns dels quals ja han estat
comentats en presentar el pressupost del curs:

• Preveure una partida econòmica per atendre els alumnes amb necessitats especials.
• Preveure una partida econòmica per a l’adquisició de material per al nou centre (caldrà esperar a veure els espais d’acolliment per poder concretar la partida).
• Delegar l’organització d’algunes festes escolars:
  1. Benvinguda P3. S’encarregaria la resta d’educació infantil
  2. Comiat 6è. S’encarregaria el curs de 6è.

El torn de precs i preguntes s’obre amb una pregunta oberta als assistents. Es demana que es valori el casal d’estiu, tot i que es comenta que properament es passarà per les carteres dels alumnes una nota demanat aquesta valoració. Els organitzadors del casal ja van demanar aquesta valoració en acabar la seva feina, però l’AMPA necessita tenir dades per a presentar-les a les reunions de l’ajuntament, ja que aquest any el casal s’ha organitzat en conjunt per les tres
AMPA del poble. Les diferents respostes coincideixen en què els alumnes més grans s’avorreixen.

Per part dels assistents se suggereix revisar el format de la festa de Carnestoltes: un sol format no pot satisfer les espectatives de tots els grups d’edats.

Torna a aparèixer el tema de la comunicació i sorgeixen diferents suggeriments: crear un bloc, fer una llista de correu, revitalitzar la web, crear un fòrum... Es pren nota de tots els suggeriments i dels noms de qui els pot engegar per valorar-los adequadament.

Al mateix temps, se suggereix d'afegir al resum de l’acta que es posarà a les carteres un full perquè els pares que vulguin anotin la seva adreça de correu electrònic.

Se suggereix que al més aviat possible es posi a les carteres el calendari de festes de tot el curs perquè tothom estigui assabentat amb temps.

Finalment, es presenten els objectius que s’ha marcat la junta com a imprescindibles per a aquest curs:

• Crear una comissió per a organitzar els actes relacionats amb el trasllat de l’escola
• Consolidar les tradicions

Pel que fa a la comissió ja es presenta una primera tanda de pares i mares voluntaris.
S’aixeca la sessió a les 23:15 hores.