dilluns, 29 de desembre de 2008

Participació a les eleccions als Consells Escolars

La participació de mares i pares a les eleccions als consells escolars supera la mitjana catalana dels darrers comicis de 2006. En general, als tres centres públics de primària puja (26,6% entre tots), mentre que es manté la participació a l’IES amb un 5,44%, 2,54 punts més que la mitjana participativa catalana de mares i pares de fa dos anys. La participació dels altres col·lectius convocats, docents i personal administratiu ronda, el 90%.

Durant aquest mes de desembre es constituiran els consells electes amb la renovació de la meitat dels membres que s’ha triat ara.

El consell escolar és l’òrgan representatiu dels diferents sectors de cada centre. Entre les seves funcions, aprova el projecte educatiu i el de pressupost del centre, vetlla perquè el procés d’admissió d’alumnes es realitzi segons marca la llei, participa en la selecció del director o directora, revisar les sancions imposades a causa de conductes que afectin greument la convivència o proposa les directrius per a la col·laboració amb altres centres.

Participació de mares i pares per centres
docents a Sant Just Desvern (en %)

Marrecs -

58,00%

CEIP Montserrat -

36,00%

CEIP Montseny -

31,00%

Centre Pilot -

19,00%

CEIP Canigó -

13,00%

M. Sacramento -

10,00%

IES -

5,40%

[Font: Butlletí Municipal]


dijous, 18 de desembre de 2008

Cantada amb xocolata

L'AMPA va oferir ahir la tradicional xocolatada desprès de la magnífica cantada de nadales a càrrec dels alumnes de tots els nivells.
També vam poder comprovar el virtuosisme creatiu de les famílies aplicat a la decoració de l'arbre de nadal amb pots d'Actimel màgicament transmutats en petites obres d'art.
Un vespre inoblidable en el que la Cesca ens va anunciar - tot aprofitant una petita aturada tècnica - la imminència del trasllat al nou edifici. Sembla que se'ns gira feina...
Serveixi aquest escrit per a desitjar molt bones festes a famílies i educadors. I també per agrair l'esforç organitzatiu als mestres, a la direcció del centre i a la nostra vocal de celebracions.

dimecres, 10 de desembre de 2008

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA L’1 DE DESEMBRE DE 2008

Assistents

Sònia San José (Presidenta), Silvia Quintanilla (Vicepresidenta), Mar Moragas (Tresorera), Maria Flores (vocal), Ferran Jané (comissió llibres), Carles Garcia, Anna Badia (vocal) Lourdes Díaz (vocal)

Ordre del dia

1. Estat subvencions ja presentades i proposta per les noves
2. Situació del nen amb necessitats sanitàries especials
3. Xerrades dirigides als pares i mares
4. Loteria de Nadal
5. Estat socialització dels llibres de text
6. Festa de Nadal
7. Definir el regal que fa l’AMPA per Reis als nens i a les nenes
8. Consell Escolar. Resultats eleccions
9. Valoració de la nova web i bloc
10. Trasllat escola i festa de comiat i benvinguda
11. Millora xarxa informàtica. Inversió econòmica AMPA.
12. Festes de comiat i benvinguda de l’escola.

1. La senyora Lourdes Díaz explica l’estat de les subvencions: actualment resta pendent de justificar l’ajuda que es va sol·licitar a l’Ajuntament pel tema de la Coral i cal sol·licitar una nova ajuda a l’Ajuntament pel concepte que es decideixi. Esperem a la reunió que tindrem amb el Lluís Monfort, regidor de l’Ajuntament, per aclarir alguns temes relacionats amb les subvencions.

2. L’Ajuntament ha concedit i pagat l’ajuda puntual que es va sol·licitar per atendre les necessitats sanitàries especials d’un alumne de l’escola. La Inspecció del Departament d’Educació continua fent les gestions necessàries per concedir una ajuda permanent per aquest cas.

3. La senyora Mar Moragas explica que es pot sol·licitar que vinguin a l’escola a fer una xerrada sobre videojocs. Es discuteix si val la pena sol·licitar per la poca afluència en les darreres xerrades. Més endavant es tornarà a parlar del tema i es decidirà.

La jornada de formació que es considera molt interessant és la de Primers Auxilis, dirigida a mestres, pares i mares. S’acorda mirar la possibilitat de fer-la.

4. La senyora Anna Badia comenta que la venda de la loteria ha anat molt bé, i que sembla que ja no queda cap talonari per vendre. Les delegades estan tornant els justificants dels ingressos dels diners corresponents a la loteria.

5. El senyor Ferran Jané explica que queda pendent una reunió amb la directora de l’escola per fer el tancament de l’any. En aquesta reunió s’aclariran diferents aspectes com: despeses, definir tasques i pagaments, ajudes, etc.

6. La senyora Maria Flores s’ha encarregat de l’organització de la festa de Nadal, ha llogat les olles per la xocolatada, ha parlar amb les cuineres, buscarà els/les voluntàries per servir la xocolata. Aquest any es farà fora i la xocolata es servirà en diferents punts.

Pel que fa a les fotografies, acordem fer-les com sempre i ja decidirem si es fa CD amb el recull de totes les festes de l’any, o bé fem com el curs anterior i es porten a la botiga i que els pares i mares les encarreguin allà. Ho comentarem amb la senyora Pilar Carrascal que ens fa les fotografies.

La decoració de l’arbre està en marxa i ja s’ha demanat la col·laboració de les famílies. Aquest any decorem amb actimels.

7. Aquest curs s’ha considerat millor fer un regal conjunt per la classe en comptes d’un individual. S’acorda parlar amb la directora de l’escola que ens passi una llista amb els regals que considera més adients per cada classe.

8. La constitució del nou Consell Escolar queda de la següent manera:


9. La valoració de la nova web i del bloc és molt positiva. En tot cas el que hauríem de fer és més publicitat perquè s’apunti més gent. Hi ha diferent idees: posar notes a les motxilles, fer un cartell a la porta, quan fem la xocolatada posar un projector amb l’adreça web i el bloc, etc...

10. La senyora Silvia Quintanilla explica com va anar el darrer Consell Escolar. Es va tractar, entre altres temes, del trasllat de l’escola. En la darrera visita que es va fer a l’obra es van confirmar unes mancances que s’han de solucionar abans del trasllat. També es va parlar de les necessitats de l’escola, per fer efectiu el trasllat: espais per fer classe als nens i a les nenes mentre s’està fent el trasllat, etc.

Tots els membres del Consell estan d’acord que el trasllat no es pot dur a terme si no es compleixen els requeriments que han fet l’escola i l’Ajuntament. A aquests efectes s’ha creat una comissió, dins del Consell Escolar, formada per representants de tots els sectors.

11. El senyor Carles García explica les millores que caldria fer en la xarxa informàtica, entre d’altres: augmentar la dotació de l’escola amb equips fixes i portàtils, per tal que, a part de la classes d’informàtica, estiguessin dotades totes les aules, fer més instal·lacions internet (una per cada classe), etc.

La idea és poder arribar en un futur a tenir aquesta dotació, però abans hem de treballar per fer una valoració dels costos, per consensuar amb l’escola les necessitats reals, etc. Quan treballem aquests aspectes l’AMPA haurà de decidir quina ajuda econòmica aporta. També, i tal com s’ha explicat en el punt 1 d’aquesta acta, l’Ajuntament concedeix ajudes per diferents projectes, acordem doncs estudiar, conjuntament amb el regidor, el projecte de millora de la xarxa informàtica.

12. Pel que fa a la festa de comiat i/o benvinguda, l’escola ens ha traslladat diferents idees, com fer una trobada/esmorzar d’antics alumnes, fer un cercavila de l’escola antiga a la nova, etc.

Per part de l’AMPA es valora positivament aquestes idees però també s’aporta unes altres com fer una festa de benvinguda en horari festiu, etc. A aquests efectes, en la darrera assemblea de pares i mares, es va crear una comissió de la que formen part la senyora Anna Badia, el senyor Oscar Hanrath i la senyora Pilar (mare Magí P3).

Finalitza la reunió a les 00’30 hores.