dijous, 28 d’octubre de 2010

LOTERIA DE NADAL

Ja es pot comprar la loteria de nadal de l'ampa:

NUMº 18989

DEMANEU-LA ALS VOSTRES DELEGATS DE CURS[Els delegats poden passar a recollir els talonaris per secretaria, a les 9:00 o els hi poden demanar a l'Anna Badia]

dimarts, 26 d’octubre de 2010

ACTA ASSEMBLEA CURS 2010-2011

Es transcriu a continuació l'acta de l'assemblea general d'aquest curs

Sant Just Desvern a 20 d'octubre de 2010

Es reuneix en assemblea ordinària l'AMPA del CEIP Montserrat en el menjador de l'escola en segona convocatòria a les 21:30 hores amb l'assistència de vint-i-set persones (més un vot per delegació) amb el següent ordre del dia:

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

 • Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2009-2010.

 • Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al curs 2010-2011.

 • Gestió de les subvencions

 • Avaluació dels resultats obtinguts pel projecte de socialització de llibres.

 • Presentació dels diferents actes que organitza l’AMPA al llarg del curs.

 • Proposta de renovació de càrrecs de la Junta de l’AMPA.

 • Canvi de gestió del menjador

 • Torn obert de preguntes.

La Lourdes Díaz llegeix l'acta de l'assemblea anterior que s'aprova sense cap esmena.

La Mar Moragas presenta els comptes del curs passat fent especial esment als aspectes següents:

 • Les fotocòpies, un tema que es va comentar en l'assemblea anterior i que explica com s'ha resolt.

 • Les subvencions: fa una petita introducció a la dificultat que comporta incloure-les als comptes avisant que la Lourdes Díaz tornarà sobre el tema.

Pel que fa al pressupost d'aquest curs, ens explica que s'hi han aplicat criteris de reducció de la despesa atès que el curs passat es va aprimar el saldo del compte. Avisa que no s'ofertaran les activitats que comportin dèficit, excloent-hi els serveis d'acolliment (que ja van ser deficitaris el curs passat).

A partir del comentari d'un assistent, es decideix deixar còpies dels comptes en la secretaria de l'escola perquè els pares i mares que vulguin els puguin recollir. També s'ofereix la possibilitat d'enviar-los per correu si se sol·licita.

La Lourdes Díaz explica l'estat de les subvencions fent un petit repàs dels darrers tres cursos. Atesa la dificultat que comporta demanar-les, obtenir-les i gestionar-les, es proposen diverses alternatives de gestió del retorn de les subvencions i, després de sotmetre el tema a votació, s'aprova fer repercutir els imports de les subvencions sobre les activitats que es desenvolupin en el curs en que es cobrin, sense atendre al motiu pel qual han estat rebudes. Aquesta proposta s'aprova amb el vot positiu de tota l'assemblea menys una abstenció.

El vocal de la comissió de socialització de llibres (en Ferran Jané) no ha pogut assistir a la reunió, per aquest motiu, la Mar Moragas llegeix l'informe que aquest ens ha facilitat i algunes qüestions puntuals són explicades per la Carme Jové, membre de la dita comissió, que és present en l'assemblea. Es recorda als assistents que, pel fet de ser escola socialitzadora, gaudim d'un descompte en la compra massiva de material fungible, la qual cosa cal afegir-la a l'estalvi que comporta la socialització dels llibres pròpiament dita. A partir del comentari d'un assistent, es decideix incorporar al dossier de començament de curs el “Decàleg de la socialització de llibres”.

Es comenten a continuació diversos aspectes de la feina de la Junta de l'AMPA i es recorda l'interès que té que les diverses feines que desenvolupa la Junta es duguin a terme mitjançant comissions. En aquest sentit, la Sílvia Quintanilla comenta que seria interessant que els diversos actes que organitza l'AMPA al llarg del curs s'assignessin als diferents cursos. Després de valorar la proposta, es decideix restringir-la a les activitats que necessàriament han d'organitzar en cursos concrets, com ara la festa de comiat dels alumnes de sisè (en l'organització de la qual col·laboren les famílies d'aquests alumnes) i la festa de benvinguda als alumnes de P3 que organitza l'AMPA amb la col·laboració dels pares de la resta de classes d'infantil. Per a l'organització de la resta d'actes, es decideix centralitzar la gestió en les delegades que hauran de poder trobar col·laboradors en cada classe. En aquest sentit, es proposa fer una nota informativa i demanar a la Cesca que convoqui una reunió de delegades com abans millor. Es decideix, també, elaborar un petit dossier per acte amb experiències per tal de facilitar la tasca als que decideixin organitzar-ho cada curs.

L'Antoni Alaminos (pare de P3-B) s'ofereix com a vocal portaveu de la comissió de llibres (en Ferran Jané ha comunicat a la Junta el seu desig de deixar aquesta tasca, tot i que no deixa la comissió).

A partir de diversos comentaris dels assistents es decideix fer una nota explicant els diversos mitjans de comunicació que utilitza la Junta de l'AMPA (web, bloc, servei de correu...).

Pel que fa a la gestió del menjador, s'explica que aquesta ha passat a dependre de l'empresa 7itria, que és la que ja gestionava les monitores i les cuineres. Un assistent recorda que una mare de l'escola es va oferir a revisar els menús per fer-los més “amables” (la qualitat dietètica ve garantida per l'empresa) i s'acorda demanar a l'empresa que permeti la presència esporàdica de pares a les hores de dinar per comprovar la qualitat del servei.

El torn de preguntes se centra en el tema menjador revisant els aspectes comentats en el paràgraf anterior.

Sense més s'aixeca la sessió a les 23:10 hores.


Aquells que estiguin interessats poden consultar l'estat de comptes i el quadre d'estalvi corresponent a la socialització de llibres.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

XERRADA: MITES I HÀBITS ALIMENTARIS

Xerrada que es farà a l'escola dimarts 16 de novembre a les 20:30 hores sobre alimentació saludable a càrrec de Laia Fonrodona, psicòloga especialista en trastorns alimentaris.

diumenge, 24 d’octubre de 2010

Sant Just al Carrer (2)

Finalment la venda ha anat molt bé. La meteorologia ha acompanyat i la diada ha sigut un èxit.
Aquí teniu unes quantes instantànies il·lustratives:Moltes gràcies a tots els col·laboradors!

Sant Just al Carrer

Aquesta és la parada dels alumnes de 6è a Sant Just al Carrer:
Bona venda!

dissabte, 16 d’octubre de 2010

FESTA DE BENVINGUDA

Com ja és tradicional avui hem donat la benvinguda als més petits. Les nenes i els nens de P4 (TAURONS) i P5 (CAVALLETS DE MAR) han fet els honors als de P3 (PEIXOS i PINGÜINS) amb una magnífica festa.

BENVINGUTS!