dimarts, 25 de gener de 2011

PREINSCRIPCIÓ CURS 2011-2012

El Departament d’Ensenyament ha establert les dates del període de preinscripció al segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO per al curs 2011-2012. Enguany la preinscripció es farà entre els dies 14 i 25 de febrer.

La matriculació serà del 6 al 10 de juny.

Les preinscripcions s’han de tramitar al centre educatiu escollit en primera opció, a les oficines municipals d’escolarització o als serveis territorials d’Ensenyament
Enguany s’inclou un nou criteri en cas d’empat: que l’alumnat hagi tingut pare, mare, tutor o germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

Més info al web d'Ensenyament