divendres, 18 de novembre de 2011

Informe sobre els drets de l'infant


El Síndic de Greuges ha presentat un informe sobre els drets de l'infant i la situació de la infància a Catalunya. L'estudi constata avenços notables en alguns aspectes, però denuncia la reducció de cobertura de les beques menjador i d'altres serveis com el personal de suport als centres escolars i als serveis educatius, o bé els ajuts per activitats no lectives.

L'informe alerta que els infants són un dels col·lectius més afectats per la crisi i recorda que alguns dels seus drets poden arribar a ser vulnerats pels ajustos pressupostaris.

El text confirma que els darrers anys s'ha avançat en la lluita contra el maltractament i contra la segregació escolar, el suport a les famílies d'acollida, la millora dels serveis i recursos educatius d'atenció a la diversitat, l'equiparació entre les xarxes educatives pública i concertada, entre d'altres.

L'informe, però, denuncia la reducció de la cobertura de serveis i de prestacions públiques importants que posen en risc la igualtat d'oportunitats dels infants. Un exemple és la cobertura de les beques menjador que el curs 2010/2011 va minvar respecte el curs anterior un 33%, és a dir, dotze milions d'euros, i continua sent una realitat la concentració d'alumnes amb necessitats educatives específiques en determinats centres de la xarxa pública.

A més, l'estudi destaca l’existència d’altres reduccions que poden afectar especialment els infants en situació de pobresa, com en el cas del personal de suport als centres escolars i als serveis educatius, o bé els ajuts per activitats no lectives. El Síndic recorda que desaparegut prestacions com la d'infant a càrrec, molts infants tutelats resideixen en centres inadequats, i la manca de serveis fa que moltes famílies n'hagin de contractar de privats.

Si voleu consultar l'ìnforme sencer accediu aquí.

(http://www.fapac.cat/2011/11/Informe-sobre-els-drets-de-linfant)