dijous, 17 de novembre de 2011

Les vetlladores, retallades.....Les retallades que s'estan fent a Ensenyament han afectat a molts nens i nenes. Uns dels més afectats són els nens amb alguna discapacitat: reducció d'hores de vetlladors, no cobriment de reduccions de jornades del personal auxiliar i d'educadors d'educació especial, etc. Aquestes retallades les patim tots: escola, mestres, però sobretot aquests nens i les seves famílies.

Davant d'aquesta situació, la Federació d'Ensenyament de CCOO de Catalunya ha presentat una queixa al Síndic de Gueuges per tal que la seva actuació aporti claredat al tema i pugui dictaminar les accions que caldria fer.

Podeu afegir-vos a aquesta queixa clicant aquí.