dilluns, 13 de febrer de 2012

Manifest sisena hora per a tothom.


Com ja sabeu, el Departament d'Ensenyament ha suprimit aquest curs escolar una hora diària de classe a les escoles públiques. Aquesta sisena hora es va implantar fruit del Pacte Nacional d'Educació.

Aquesta sisena hora s'ha implantat durant 5 cursos (2006-2011) i ha suposat una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, tal i com ho proven els resultats de les proves d'avaluació de sisè i les proves PISA.

Aquesta sisena hora també ha permès a les escoles poder fer desdoblaments, reforços en aquelles matèries en què els alumnes estan més necessitats.
També ha igualat la oferta educativa entre els centres sufragats amb fons públics. Els centres públics i els concertats feien les mateixes hores lectives.

Amb la supressió d'aquesta hora s'ha anat enrere. Per aquest motiu, la FAPAC presenta una Iniciativa Legislativa Popular davant el Parlament de Catalunya, demanant la recuperació de la sisena hora a les escoles públiques.

S'estan recollint signatures per demanar que el Parlament pugui debatre aquesta iniciativa legislativa popular. Per poder fer-ho s'ha de recollir un mínim de 50.000 signatures.

Podeu trobar més informació a: http://www.fapac.cat/6atothom