dijous, 13 de setembre de 2012

CONVOCATORIA D' AJUTS PER A ALUMNES


Des de la Comissió de Seguiment Educatiu ens informen  d’una convocatòria d’ajuts:
·         Ajuts directes per als alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d'una discapacitat o d'un trastorn greu de la conducta, durant tota l'escolarització o només durant un període.
·         Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
·         Ajuts per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.
 A qui va dirigit?
 Alumnes d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, programes de qualificació professional inicial i programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 Termini per presentar la sol·licitud: del 9 d'agost al 25 de setembre de 2012.