divendres, 12 d’octubre de 2012

La reforma educativa de Wert.

A tot arreu la gent parla de la reforma educativa que es va aprovar la setmana passada. Aquí us deixem un resum amb els punts més importants d'aquesta reforma que ha creat tanta polèmica:

  • Madrid fixarà el 65% dels continguts: Actualment, el govern estatal fixa un 55% dels continguts del currículum escolar. D'aquesta manera, es redueixen les competències de la Generalitat per decidir els continguts de les assignatures.
  • Desapareix la selectivitat i torna la revàlida: L'estat farà exàmens a final de l'ESO i al final del batxillerat, que serà imprescindible aprovar per poder obtenir el títol. (aleshores,on queda l'avaluació contínua? les adaptacions curriculars?) També a primària, es farà un examen a final de sisè, que servirà per decidir si l'alumne pot passar de curs. 
  • Augment de les hores de llengua, mates i ciències. Desapareixeran altres assignatures: reduint les optatives de quart d'ESO, aconsegueixen reduir els itineraris de quart a dos: un orientat cap a batxillerat i un altre a cicles formatius (FP). 
Aquí us deixem alguns links amb més informació:

Wert diu que la reducció del poder autonòmic en els currículums es deu a la "dispersió ingovernable"
Wert: el nostre interès és espanyolitzar els alumnes catalans"
Àlex Castillo (president de la FAPAC) entrevistat a TV3 sobre les declaracions de Wert