diumenge, 13 d’octubre de 2013

Ordre del dia Assamblea General AMPA

Ordre del dia


  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
  2. Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes del curs 2012-2013
  3. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del curs 2013-2014
  4. Presentació de l'activitat de la vocalia de socialització de llibres
  5. Renovació dels càrrecs de la junta
  6. Presentació de les activitats que es duran a terme aquest curs
  7. Precs i preguntes


Cal que presenteu la vostra candidatura al correu de l'AMPA per poder-lo fer constar el dia de l'assemblea i presentar-la a votació.


Els comptes i el pressupost estaran penjats a la web la setmana vinent per tal que els pugueu consultar abans de l’assemblea.