dimecres, 15 d’octubre de 2014

NOU E-MAIL SECRETARIA AMPA

La secretaria de l'AMPA canvia d'e-mail. Per qualsevol tema administratiu relacionat amb l'AMPA, us podeu dirigir a:
secretaria.amparrat@gmail.com

Durant un temps, fins que es faci definitiu el canvi, tindrem actius els dos correus, l'antic i el nou.