dijous, 13 de novembre de 2014

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'AMPA

Ordre del dia

  •          Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
  •          Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes del curs 2013-2014
  •          Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del curs 2014-2015
  •          Renovació dels càrrecs de la junta
  •          Presentació de les activitats que es duran a terme aquest curs
  •          Precs i preguntes