dijous, 22 d’octubre de 2015

ASSEMBLEA GENERAL AMPA

Assemblea general ordinària de l'Ampa de l'escola MontserratQuan: 6 de novembre a les 16:30 hores (primera convocatòria), 17:00 hores (segona convocatòria)

On: menjador de l'escola

Ordre del dia

·        Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
·        Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes del curs 2014-2015
·        Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del curs 2015-2016
·        Renovació dels càrrecs de la junta
·        Presentació de les activitats que es duran a terme aquest curs
·        Precs i preguntes

Cap a finals de la setmana vinent podreu demanar la documentació de tresoreria de l’AMPA a la secretaria de l'escola per si la voleu revisar abans de l'assemblea.

Pares i mares de l'escola, assistir a l'assemblea és molt important. En l'assemblea general ordinària es prenen les decisions de funcionament de l'AMPA per a tot el curs.


Si no hi podeu assistir, descarregueu-vos aquí el document de delegació de vot, ompliu-lo i doneu-lo a alguna persona de confiança que sapigueu que participarà en l'assemblea; d'aquesta manera podreu ser partícips de les decisions que s'hi prenguin.