dijous, 6 d’octubre de 2016

ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMPA

Assemblea general ordinària de l'Ampa de l'escola MontserratQuan21 d’octubre a les 16:30 hores (primera convocatòria), 17:00 hores (segona convocatòria)

On: menjador de l'escola

Ordre del dia

·       Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'assemblea anterior
·    Presentació i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes del curs 2015-2016
·       Nova fiscalitat AMPES – Nova gestió quotes i serveis
·       Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del curs 2016-2017
·       Renovació/Ampliació dels càrrecs de la junta
·       Presentació de les activitats que es duran a terme aquest curs

·       Precs i preguntes

A partir del 13 d’octubre tindreu a la vostra disposició la documentació de tresoreria de l’AMPA a la secretaria de l'AMPA per si la voleu revisar abans de l'assemblea.
Pares i mares de l'escola, assistir a l'assemblea és molt important. En l'assemblea general ordinària es prenen les decisions de funcionament de l'AMPA per a tot el curs.


Si no hi podeu assistir, descarregueu-vos aquí el document de delegació de vot, ompliu-lo i doneu-lo a alguna persona de confiança que sapigueu que participarà en l'assemblea; d'aquesta manera podreu ser partícips de les decisions que s'hi prenguin.