dijous, 20 de març de 2014

La Lomce: música i plàstica deixen de ser obligatòries a primària

Tot i que la llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) acaba amb el caràcter obligatori que
tenien aquestes assignatures a primària; a Catalunya es seguiran mantenint.

Podeu trobar més informació aquí.