dimecres, 28 de març de 2012

Anul·lació de la ILP per la 6a hora.

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'alumnes de Catalunya (FAPAC) es va proposar dur a terme una ILP (Iniciativa Legislativa Popular), per tal que en el Parlament de Catalunya es debatés la possibilitat de modificar la LEC i així corregir la desigualtat entre ensenyament públic i concertat/privat, la 6a hora.

Després de seguir tots els passos legals, la ILP és admesa per la Mesa del Parlament i es comencen a recollir signatures arreu del país.

Ara, un mes després, el Govern decideix aturar la ILP. No deixa que arribi al Parlament, i axí evita la possibilitat que s'aprovi. Segons ells, perquè la seva acceptació suposaria un augment de despeses en el pressupost vigent.

Per més informació, podeu consultar la carta de la FAPAC: http://bit.ly/HlpKfn